School Blog

We need your help!

Vi behöver er hjälp!

Till våren, vecka 10, är det dags för eleverna i åk 8 att gå ut på en veckas PRAO, praktisk arbetslivsorientering.
Tanken med PRAO är bland annat att eleverna ska få möjlighet att skaffa sig erfarenhet och kunskap om arbetslivet. Att prova på olika arbetsuppgifter som kan vara till hjälp i deras framtida studie- och yrkesval. Kort sagt: PRAO är en chans för eleverna att få prova på något nytt och få kunskap om hur det kan vara inom ett visst yrke!
Nu behöver vi hjälp av er föräldrar på skolan! Det är många elever som ska ut och det är inte alltid lätt att hitta en praoplats. Vi vill att eleverna helst ska försöka hitta sina platser själva men det kan vara bra att ha en ”bank” av platser.Att ta emot elever på prao och praktik är ett bra tillfälle att ge dem en positiv bild av din arbetsplats och av arbetslivet. Vem vet, kanske är eleverna som går i skolan just nu dem ni kommer att rekrytera i framtiden?

Jobbar du på en arbetsplats där ni kan tänka er att ta emot praoelever under en vecka? 

Vi uppskattar er hjälp.

Eva Andersson SYV. eva.andersson.landskrona@engelska.se, 073-4201623

We need your help!

This spring during week 10, it is time for students in grade 8 to go on a one-week PRAO, practical working life orientation.
The idea of PRAO is among other things, to allow students the opportunity to gain experience and knowledge about working life and try out different tasks that may be helpful in their future studies and career choices. In short, PRAO is a chance for the students to try something new and gain knowledge of how it can be within a certain profession!
Now we need help from you as a parent! There are many students participating and it is not always easy to find a company where they can do PRAO.
We want students to try to find their places themselves, but it would be good to have a "bank" of places.
Receiving students at prao, is a good opportunity to give them a positive view of your workplace and work life. Who knows, maybe the students who attend school right now are the ones you will be recruiting in the future?

Do you work in a workplace where you can have a student as an intern for a week? Please contact SYV .

We appreciate your help.

Eva Andersson SYV. eva.andersson.landskrona@engelska.se , 073-4201623

Generation Pep!

In Sweden, we are sitting still more often then ever before, around 9 hours per day! We need to break the habit and move our bodies more during the week! That is why, IES Landskrona, along with Generation Pep, wants to spread the word to move your body and join the #pepidemin movement. We hope to inspire and encourage you to move your body more during the weekdays.  Every movement counts! @GenerationPep #uppochhoppa2019

Generation Pep https://www.youtube.com/channel/UCGkk3aeH4Dq6-XgXsFaz6cA

 

Pages