Fritidshem

IES Landskrona har ett stort fritidshem för årskurserna F-5. Fritids är öppet vardagar mellan kl 6-18, om ingen annan information ges på School Soft. Fritidspersonalen har en aktiv roll under skoldagen i åk F-3 och planerar konstruktiva och roliga aktiviteterna för barnen på eftermiddagarna. 

Fritids admin: Johanna Adams johanna.adams.landskrona@engelska.se