Student Health Information

EMI är en förlängning av BVC. Vi följer elevernas fysiska-, psykiska och sociala utveckling. Vi arbetar förebyggande via hälsokontroller och hälsosamtal. Vaccinationer ges enligt det svenska nationella programmet. Vårt mål är att följa elevernas utveckling, bibehålla och förbättra deras mentala- och fysiska hälsa och förespråka ett hälsosamt leverne. Elever som är sjuka eller skador som inträffar utanför skoltid hänvisar vi till vårdcentralen eller vårdguiden 1177.se.

Följande program erbjuds för samtliga elever:

F-klass

Vikt, längd, syn och hörsel. Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare.

Åk 2

Vikt, längd, syn samt vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, (dos 2).

Åk 4 

Vikt, längd och ryggkontroll. Hälsosamtal.

Åk 5 

Vaccination mot HPV.

Åk 6 

Vikt, längd och ryggkontroll. 

Åk 8

Vikt, längd och rygg. Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta. Hälsosamtal.

Skolan har strikt nöt förbud. Inga kakor eller andra varor som kan innehålla spår av nötter får tas med till skolan. Många elever har allergi och astma, var snäll och tänk på detta om ni har pälsdjur hemma. Inga ridkläder får tas med till skolan. Undvik också starka parfymer.

Meddela skolsköterskan om eventuella förändringar i hälsosituationen. Skolsköterska och skolläkaren har tystnadsplikt. Elisabet Bergqvist, elisabet.bergqvist.landskrona@engelska.se